Hasznos linkek

Online ügyintézés Földhivatalok adatai (takarnet.hu) Földhivatalok adatai (foldhivatal.hu) Földhivatali Információs Rendszer (TakarNet) Mezőgazdasági parcella azonosító rendszer Hivatalos erdőtérképek Magyarországi georeferált térképek, ortofotok Magyarországi összes település utcaszintű térképe Légi fényképek EOV - WGS'84 (GPS) koordináta átszámítás EOV - WGS'84 (GPS) koordináta átszámítás (fájlban tárolt adatokból is) Nemzeti jogszabálytár 1000 év jogszabályainak gyűjteménye Helymeghatározás GPS koordináták alapján

A szakmát érintő jogszabályok


Földmérési

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 8/2018. (IV. 29.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről 19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól

Egyéb

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről